Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Change language

Banery z lewej strony

 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Nawigacja:

Treść

 • logotyp POIiS

Doposażenie i adaptacja bazy edukacyjnej BbPN

W dniu 15 listopada br. Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego, Pan Andrzej Grygoruk, podpisał umowę z Instytucją Wdrażającą – Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowanym przez Pana Romana Wójcika – Zastępcę Prezesa Zarządu.

Przedmiotem niniejszej umowy jest dofinansowanie projektu pod nazwą „Doposażenie i adaptacja bazy edukacyjnej Biebrzańskiego Parku Narodowego w siedzibie Parku: Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy 8”, nr wniosku: POIS.02.04.00-00-0007/16 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (2.4.6a: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegającej parkom narodowym). Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 716 000 zł, natomiast wartość dofinansowania z Unii Europejskiej (środki Funduszu Spójności) wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych, czyli 498 259,65 zł. Na  pokrycie pozostałych 15% kosztów kwalifikowalnych BbPN złożył wniosek do NFOŚiGW w Warszawie. Biebrzański Park Narodowy pokrywa koszty niekwalifikowalne.

Realizacja projektu potrwa ponad rok, rozpocznie się 1 stycznia 2017 r. i zakończy się 31 marca 2018 r. Celem projektu jest remont i doposażenie centrum edukacyjnego Biebrzańskiego Parku Narodowego, oparte na unowocześnieniu i dostosowaniu oferty edukacyjnej Parku do potrzeb rynku i potencjalnych odwiedzających, z uwzględnieniem także potrzeb osób niepełnosprawnych. Największe zmiany nastąpią w sali ekspozycyjnej oraz holu wystawienniczym BbPN.

Oczekiwanym efektem modernizacji bazy edukacyjnej jest jej uatrakcyjnienie oraz wzrost liczby odwiedzających, co w rezultacie przełoży się na zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wysłać wiadomość na adres e-mail:naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub skorzystać ze strony internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci.

 • autor: S. Gadomska, G. Wroceński, data: 2016-12-29

Galeria zdjęć

 • -
 • -
 • -
 • -

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną pn.„Doposażenie i adaptacja bazy edukacyjnej Biebrzańskiego Parku Narodowego w siedzibie Parku: Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy 8”

Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data opublikowania zdarzenia: 2017-02-02 09:45
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2017-02-02
Data końca składania ofert: piątek 2017-02-17 godz. 10:00
Oznaczenie: ZP-26/2016

Szczegółowa informacja:
Zamówienie udzielane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, umowa: POIS.02.04.00-00-0007/16-00. „Doposażenie i adaptacja bazy edukacyjnej Biebrzańskiego Parku Narodowego w siedzibie Parku: Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy 8”.

Ogłoszenia:

BIP BbPN

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych

 • data: 2017-02-02

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W dniu 8 marca 2017 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Doposażenie i adaptację bazy edukacyjnej Biebrzańskiego Parku Narodowego w siedzibie Parku: Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy 8”. Do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:
Delta Sp. j. Krentowski, Hus, ul. Węglowa 6A, 15-121 Białystok.

Podpisanie umowy z wykonawcą

W dniu 15.03.2017 została podpisana umowa na robotę budowlaną „Doposażenie i adaptacja bazy edukacyjnej Biebrzańskiego Parku Narodowego w siedzibie Parku: Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy 8”.

OGŁOSZENIA:

BIP BbPN

Biuletyn Zamówień Publicznych

 • autor: opublikował: G. Wroceński, data: 2017-03-16

Zakończenie pierwszego etapu

Informujemy, że pierwszy etap Projektu został zakończony. W trakcie jego trwania zostały wykonane głównie instalacje elektryczne i prace remontowo-budowlane. Ponadto na froncie budynku została zainstalowana wodoszczelna gablota zewnętrzna. Sala konferencyjna nr 3 została wyposażona w kamerę internetową, a w sali nr 38 zainstalowano nowoczesny, ledowy rzutnik multimedialny oraz zakupiono laptop.

Niebawem, bo już 1 października br. rozpocznie się II etap projektu. Zostanie zamontowane wyposażenie holu, sali ekspozycyjnej i przedsionka.

 • autor: G. Wroceński, data: 2017-07-03

Drugi etap projektu

Z dniem 2 października 2017 r. rozpoczął się kolejny etap projektu „Doposażenie i adaptacja bazy edukacyjnej Biebrzańskiego Parku Narodowego w siedzibie Parku: Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy 8”. Zakres prac Wykonawcy skupi się przede wszystkim na montażu zakupionego wyposażenia (meble, sprzęt audiowizualny) oraz drobnych pracach wykończeniowych w sali ekspozycyjnej, holu i przedsionku.

Wszystkich odwiedzających siedzibę BbPN przepraszamy za ewentualne niedogodności w czasie trwania remontu i prosimy o wyrozumiałość.

 • data: 2017-10-02
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Efekt końcowy projektu

W ramach projektu pn. „Doposażenie i adaptacja bazy edukacyjnej Biebrzańskiego Parku Narodowego w siedzibie Parku: Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy 8" całkowicie zmieniła swój wygląd sala ekspozycyjna. Nowy charakter zyskały też hol oraz przedsionek.

W sali ekspozycyjnej, gdzie dotąd królowały okazy wypchanych zwierząt oraz ekspozycja w szklanej gablocie, pojawiło się sporo nowości. Po przekroczeniu progu sali, odbiorca przeniesie się w tajemniczy świat mokradeł. Zwiedzanie wystawy rozpocznie się od komunikatu lektora, który zaprosi wszystkich do wejścia na drewnianą kładkę – dokładnie taką, jaką możemy spotkać na torfowisku. W centrum podestu znajduje się ekran, umieszczony tuż nad ziemią. Po chwili sterowane automatycznie urządzenia uruchomią serię pokazów multimedialnych. Oczom odwiedzających ukażą się filmy obrazujące dynamikę zmieniającego się na przełomie roku krajobrazu doliny Biebrzy, zmienność flory i fauny oraz życie w zbiorniku wodnym. Obrazom towarzyszyć będzie przestrzenna ścieżka dźwiękowa emitująca wiosenne przeloty ptaków. Po zejściu z kładki, goście zaczną zwiedzanie indywidualne. To czas na spróbowanie swoich sił w licznych grach edukacyjnych – w myśl zasady „Nauka przez zabawę”. Wśród nich znajdziemy gry pt. „Bataliony”, „Magnetyczne starorzecze”, „Ułóż biebrzański krajobraz” oraz „Skrzynia pełna niespodzianek”. Kolejnym przystankiem są materace imitujące torfowisko oraz prezentacja filmowa emitowana z rzutnika na panoramicznym ekranie łukowym. Efekty dźwiękowe skorelowane z obrazem dadzą złudzenie przebywania na prawdziwym torfowisku. Wreszcie docieramy do dioramy z oryginalnymi eksponatami łosi i bobrów. Znajdziemy tam również kuwetę z piaskiem kinetycznym oraz gipsowymi odlewami tropów zwierząt. Następnym przystankiem jest ekran interaktywny „Biebrzańskie Sianokosy” – ekspozycja służąca do pokazania wybranych elementów przyrodniczych Parku – koszenie łąk, wodniczka, żuraw, batalion, zalane wodą łąki.

Duże zmiany nastąpiły także w holu. Od tej pory będzie on funkcjonował nie tylko jako punkt informacji turystycznej, ale również jako przestrzeń edukacyjna. Na pierwszy rzut oka widać nową ladę oraz olbrzymią fototapetę prezentującą wiosenne rozlewiska pełne żółtych kaczeńców. Tuż obok, odwiedzający mogą skorzystać z dużej elektronicznej mapy, którą w czasie braku prądu zastąpi mapa tradycyjna. Dzięki nowym tablicom i gablotom informacyjnym można odświeżyć wiedzę nt. Parku oraz zapoznać się z aktualnymi ogłoszeniami. W zaplanowaniu terenowej wycieczki edukacyjnej pomoże z kolei infokiosk multimedialny. Istniejące wcześniej podświetlane kasetony i witryny z rzeźbami ptaków zostały zmodernizowane i ujednolicone pod kątem kolorystycznym, więc idealnie współgrają z resztą wystroju. Przy wejściu do sali konferencyjnej pojawił się tubus – przeglądarka umożliwiająca oglądanie zdjęć. Nowością jest również kącik dla dzieci. To miejsce, gdzie najmłodsi mogą zagrać w gry edukacyjne dostosowane do ich wieku i spędzić przyjemnie czas kolorując obrazki. Nieopodal dziecięcego stolika wisi 2 m maskotka łosia służąca jako przebranie dla dorosłych.

Kolejnym zmodernizowanym pomieszczeniem jest przedsionek. Nad drzwiami zawisł podświetlany kaseton z logo BbPN, a na ścianie umieszczono mapę Europy służącą do wpinania szpilek wskazujących skąd pochodzą odwiedzający.

Ważną funkcję spełnia także zakupiona w ramach projektu podświetlana gablota umieszczona na frontowej ścianie budynku. Od teraz turyści odwiedzający Park poza godzinami pracy biura, mogą spojrzeć na mapę i zasięgnąć podstawowych informacji.

Tak pokrótce przedstawiają się zmiany dokonane w ramach projektu na doposażenie bazy edukacyjnej w siedzibie BbPN. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających już od kwietnia 2018 r. – wstęp jest wolny! Skorzystanie z przygotowanych atrakcji edukacyjnych to świetna rozgrzewka przed pójściem w teren. Pamiętajmy, że wizyta w Parku to nie tylko nauka, ale przede wszystkim dobra zabawa

 • autor: S. Gadomska, data: 2018-03-01

Galeria

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: P. Tałałaj, S. Gadomska
 • Logotyp POIiS

Aktualności:

Ekscentrycy polscy

Ekscentrycy polscy
2023.05.22  - 

Fundacja Terra Desolata zaprasza uczniów kl. III-VI SP na konkurs o nieszablonowych Polakach zapomnianych przez czas.

Życzenia Świąteczne

Relacja z akcji sprzątania Carskiej Drogi

Zobacz także:

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Ustawienia zgód, Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.