Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Change language

Banery z lewej strony

 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Nawigacja:
 • Rada Naukowa

Treść

Rada Naukowa Biebrzańskiego PN

Rada naukowa parku narodowego jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora parku.

Zarządzeniem z dnia 10 sierpnia 2020 roku Minister Środowiska Michał Woś, powołał dwudziestu członków Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego na nową, pięcioletnią kadencję.

Członków rady naukowej parku narodowego powołuje, w drodze zarządzenia, minister właściwy do spraw środowiska spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz właściwych miejscowo samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych.

Do zadań rady naukowej parku narodowego należy w szczególności:

1) ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody;

2) opiniowanie projektu planu ochrony i zadań ochronnych;

3) ocena realizacji ustaleń planu ochrony, rocznych zadań ochronnych i skuteczności zabiegów ochronnych;

4) opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody;

5) przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania parku narodowego.

 

Skład Rady Naukowej Biebrzańskiego PN

 1. prof. dr hab. Piotr Banaszuk, ekolog, specjalność geochemia, renaturyzacja mokradeł, Politechnika Białostocka;
 2. prof. dr hab. Tomasz Borecki, leśnik, Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego;
 3. dr hab. inż. Zbigniew Borowski, prof. IBL, ekolog ssaków, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie;
 4. dr inż. Robert Cierech, leśnik, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku;
 5. prof. dr hab. Wiesław Dembek, torfoznawca, meliorant, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy;
 6. prof. dr hab. Piotr Głowacki, geofizyk, Instytut Geofizyki PAN w Warszawie;
 7. dr hab. Wojciech Marek Gotkiewicz, prof. UWM, specjalność – agronomia, ekonomika środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
 8. prof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz, leśnik- botanik, entomolog - Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego w Białowieży;
 9. dr inż. Andrzej Kamocki, specjalność - geohydrologia mokradeł, ekologia, ochrona przyrody, ochrona ekosystemów hydrogenicznych, geomatyka, Politechnika Białostocka;
 10. Tomasz Kłosowski – fotografik;
 11. dr hab. Wiktor Kotowski, prof. UW, ekolog, Uniwersytet Warszawski;
 12. mgr Lech Łępicki, burmistrz Gminy Lipsk;
 13. Sebastian Łukaszewicz, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego;
 14. dr Paweł Mirski, ornitolog, botanik - Komitet Ochrony Orłów;
 15. dr Przemysław Nawrocki, biolog, WWF Polska;
 16. prof. dr hab. Tomasz Okruszko, hydrolog, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
 17. dr Paweł Prus, ichtiolog, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie;
 18. prof. dr hab. Mirosław Ratkiewicz, specjalność - ekologia zwierząt i lasu, ochrona przyrody, Uniwersytet  w Białymstoku;
 19. prof. dr hab. Jan Taylor, biolog, Uniwersytet w Białymstoku;
 20. prof. dr hab. Tomasz Żylicz, specjalność - ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Uniwersytet Warszawski

Inauguracyjne posiedzenie Rady

Inauguracyjne posiedzenie Rady odbyło się 18 września 2020 roku w siedzibie Parku w Osowcu-Twierdzy w obecności Pana Wojciecha Hurkały, Dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska.

Po powitaniu zebranych przez Pana Mariusza Siłakowskiego p.o. Dyrektora parku, Pan Dyrektor Wojciech Hurkała wręczył powołania członkom Rady, która następnie ukonstytuowała się i przyjęła Regulamin Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego. Członkowie Rady funkcję jej przewodniczącego powierzyli Panu prof. dr hab. inż. Tomaszowi Okruszko ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a wiceprzewodniczącymi zostali: Pan prof. dr hab. Jan Taylor z Uniwersytetu w Białymstoku oraz Pan dr Paweł Mirski - wiceprezes Komitetu Ochrony Orłów.

Profesor dr hab. T. Okruszko jest hydrologiem, autorem licznych prac naukowych z zakresu hydrologii mokradeł i gospodarki wodnej oraz popularno-naukowych. Ostatni artykuł Pana prof. Tomasza Okruszko o funkcjach mokradeł w środowisku oraz wpływie zmian klimatu i działalności człowieka na ekosystemy mokradłowe „Łatwiej chronić niż odtwarzać” można znaleźć pod adresem: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/134603/edition/117637/content. Profesor Tomasz Okruszko pełni funkcję przewodniczącego rady naukowej BbPN od 2010 r.  

W związku z ogłoszonym konkursem na dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego Rada wskazała kandydata Rady na członka komisji konkursowej w osobie Pana prof. dr hab. Wiesława Dembka.   

Następnie Rada wysłuchała wystąpień: Pana Mariusza Siłakowskiego p.o. Dyrektora parku i kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych parku, którzy przedstawili nowym członkom informacje o Parku, jego działaniach i problemach.

W trakcie dyskusji Pan Dyrektor Wojciech Hurkała poinformował zebranych, iż przygotowywana jest ustawa o parkach narodowych.

 • autor: H. Bartoszuk, data: 2020-10-01

Aktualności:

Ekscentrycy polscy

Ekscentrycy polscy
2023.05.22  - 

Fundacja Terra Desolata zaprasza uczniów kl. III-VI SP na konkurs o nieszablonowych Polakach zapomnianych przez czas.

Życzenia Świąteczne

Relacja z akcji sprzątania Carskiej Drogi

Zobacz także:

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Ustawienia zgód, Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.