Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Change language

Banery z lewej strony

 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Nawigacja:
 • Deklaracja Dostępności

Treść

Oświadczenie w sprawie dostępności

Biebrzański Park Narodowy z siedzibą w Osowcu-Twierdzy zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2000
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-01

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności wymieniono poniżej.

Treści niedostępne

Treści lub funkcje wymienione poniżej są niedostępne z powodów:

Niezgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 • wymagany kontrast tekstu w stosunku do tła nie jest zachowany,
 • wymagany kontrast kolorów użytych w elementach interfejsu w tym w grafikach nie jest zachowany,
 • minimalne wymagania dla wielkości czcionki nie zawsze są spełnione,
 • nie wszystkie tytuły stron mają poprawną strukturę. Nie wszystkie akapity i paragrafy są odpowiednio rozdzielone,
 • nie wszystkie elementy, które tego wymagają, mają poprawnie zdefiniowane nagłówki
 • nie wszystkie fragmenty treści strony będące faktycznie listami elementów są zdefiniowane w kodzie strony jako listy,
 • nie wszystkie elementy, które tego wymagają, mają poprawnie utworzony poszerzony opis,
 • nie wszystkie grafiki i zdjęcia mają przypisaną poprawnie sformułowaną alternatywę tekstową,
 • nie wszystkie pliki do pobrania są dostępne cyfrowo, nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów,
 • nie wszystkie linki prowadzące do dokumentów do pobrania zawierają informację o ich formacie, rozmiarze oraz języku,
 • nie wszystkie linki mają poprawnie określone atrybuty,
 • nie wszystkie graficzne elementy są dostępne z klawiatury,
 • niektóre elementy strony mogą nie wyświetlać się prawidłowo na urządzeniach mobilnych;

Treści nie wchodzące w zakres mających zastosowanie przepisów:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie przygotowano dnia 2021-08-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku stwierdzenia problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o powiadomienie.

Osobą odpowiedzialną za dostępność stron internetowych jest Bogusława Siłakowska nr tel. 85 738 30 47 e-mail: dostepnosc@biebrza.org.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku niezrealizowania żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Skargę można złożyć w Biebrzańskim Parku Narodowym:

 • pisemnie na adres: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz,
 • elektronicznie poprzez platformę e-PUAP Elektroniczna skrzynka podawcza y9984euxhw\SkrytkaESP,
 • e-mailem na adres: sekretariat@biebrza.org.pl
 • lub telefonicznie dzwoniąc do sekretariatu, nr tel. 85 738 30 00.

W przypadku niezadowalającego załatwienia sprawy skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aktualności:

Ekscentrycy polscy

Ekscentrycy polscy
2023.05.22  - 

Fundacja Terra Desolata zaprasza uczniów kl. III-VI SP na konkurs o nieszablonowych Polakach zapomnianych przez czas.

Życzenia Świąteczne

Relacja z akcji sprzątania Carskiej Drogi

Zobacz także:

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Ustawienia zgód, Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.