Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Change language

Banery z lewej strony

 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Nawigacja:
 • Konkursy
 • Wojewódzki Konkurs Ekologiczny „Woda, Klimat, Życie”

Treść

Wojewódzki Konkurs Ekologiczny „Woda, Klimat, Życie”

Biebrzański Park Narodowy od lipca do końca października 2021 r., realizuje Zadanie pn. Popularyzacja działań edukacyjnych Biebrzańskiego Parku Narodowego, w ramach Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego pn. „Woda, Klimat, Życie”, dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Rok 2021 r. w Biebrzańskim Parku Narodowym został ogłoszony „Rokiem Integracji Środowiskowej", z tej okazji, jednym z elementów edukacji ekologicznej realizowanej przez Park był Konkurs, organizowany podczas Pikników na terenie województwa podlaskiego – w dolinie Biebrzy i jej bliskim sąsiedztwie.

Serdecznie dziękujemy Organizatorom za zaproszenie do udziału w Piknikach:
– 08.08.2021 r. – „Piknik OSP w Nowym Dworze”;
– 15.08.2021 r. – „Dożynki Gminne w Suchowoli”;
– 29.08.2021 r. – „Z tradycją w nowoczesność” – Piknik w Mońkach;
– 29.08.2021 r. – „Biesiada Miodowa w Kurowie”;
– 12.09.2021 r. – „Dożynki Wojewódzkie w Dąbrowie Białostockiej”;
– 30.09.2021 r. – „ Piknik edukacyjny przy Szkole Podstawowej w  Rutkach Kossakach”;
– 02.10.2021 r. – „Rodzinny Piknik Edukacyjny „Jesień nad Kanałem Augustowskim”, nad Śluzą w Paniewie.

Uczestnikami Konkursu byli mieszkańcy doliny Biebrzy, a także mieszkańcy województwa podlaskiego oraz turyści odwiedzających Park  –  dzieci (uczniowie klas IV-VI), młodzież i dorośli.

Na uczestników Konkursu czekały nagrody rzeczowe takie jak: 1000 szt. ekologicznych notatników w zestawie z ekologicznym długopisem, 500 szt. ekologicznych toreb bawełnianych, 50 szt. bawełnianych koszulek.

Celem Zdania jest prezentacja i popularyzacja wiedzy o obszarach chronionych, a tym samym zaakcentowanie roli, jaką Park pełni w regionie. Kształtowanie postaw proekologicznych nt. sposobów ochrony powietrza, ochrony wód, potrzebie segregacji śmieci, ograniczenia użycia opakowań plastikowych, itp. ekologicznych zachowań, które można realizować w codziennym życiu. Podkreślenie konieczności ochrony terenów mokradłowych, które odgrywają ogromną rolę m.in. w spowolnieniu zmian klimatu. Podkreślenie bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu.

 

 

 • autor: Beata Głębocka, data: 2021-10-10
 • Dorośli uczestnicy Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego pn. „Woda, Klimat, Życie”, którzy odpowiadają przy scenie, na 15...
  Dorośli uczestnicy Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego pn. „Woda, Klimat, Życie”, którzy odpowiadają przy scenie, na 15 pytań, podczas „Rodzinnego Pikniku Edukacyjnego „Jesień nad Kanałem Augustowskim” nad Śluzą w Paniewie.
 • Gra edukacyjna „Bagna – Klimat, Woda, Życie”
  Gra edukacyjna „Bagna – Klimat, Woda, Życie”
 • Rodzinny Piknik Edukacyjny „Jesień nad Kanałem Augustowskim” nad Śluzą w Paniewie
  Rodzinny Piknik Edukacyjny „Jesień nad Kanałem Augustowskim” nad Śluzą w Paniewie
 • Rodzinny Piknik Edukacyjny „Jesień nad Kanałem Augustowskim” nad Śluzą w Paniewie
  Rodzinny Piknik Edukacyjny „Jesień nad Kanałem Augustowskim” nad Śluzą w Paniewie
 • Rodzinny Piknik Edukacyjny „Jesień nad Kanałem Augustowskim” nad Śluzą w Paniewie
  Rodzinny Piknik Edukacyjny „Jesień nad Kanałem Augustowskim” nad Śluzą w Paniewie
 • „Dożynki Gminne w Suchowoli”
  „Dożynki Gminne w Suchowoli”
 • „Dożynki Gminne w Suchowoli”
  „Dożynki Gminne w Suchowoli”
 • „Dożynki Gminne w Suchowoli”
  „Dożynki Gminne w Suchowoli”
 • „Dożynki Gminne w Suchowoli”
  „Dożynki Gminne w Suchowoli”
 • „Dożynki Gminne w Suchowoli”
  „Dożynki Gminne w Suchowoli”
 • „Dożynki Wojewódzkie w Dąbrowie Białostockiej”
  „Dożynki Wojewódzkie w Dąbrowie Białostockiej”
 • „Dożynki Wojewódzkie w Dąbrowie Białostockiej”
  „Dożynki Wojewódzkie w Dąbrowie Białostockiej”
 • „Dożynki Wojewódzkie w Dąbrowie Białostockiej”
  „Dożynki Wojewódzkie w Dąbrowie Białostockiej”
 • „Dożynki Wojewódzkie w Dąbrowie Białostockiej”
  „Dożynki Wojewódzkie w Dąbrowie Białostockiej”
 • „Dożynki Wojewódzkie w Dąbrowie Białostockiej”
  „Dożynki Wojewódzkie w Dąbrowie Białostockiej”
 • „Dożynki Wojewódzkie w Dąbrowie Białostockiej”
  „Dożynki Wojewódzkie w Dąbrowie Białostockiej”
 • „Dożynki Wojewódzkie w Dąbrowie Białostockiej”
  „Dożynki Wojewódzkie w Dąbrowie Białostockiej”
 • „Dożynki Wojewódzkie w Dąbrowie Białostockiej”
  „Dożynki Wojewódzkie w Dąbrowie Białostockiej”
 • „Dożynki Wojewódzkie w Dąbrowie Białostockiej”
  „Dożynki Wojewódzkie w Dąbrowie Białostockiej”
 • Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Dolistowa Starego podczas „Dożynek Wojewódzkich w Dąbrowie Białostockiej”
  Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Dolistowa Starego podczas „Dożynek Wojewódzkich w Dąbrowie Białostockiej”
 • „Piknik OSP w Nowym Dworze”
  „Piknik OSP w Nowym Dworze”
 • „Piknik OSP w Nowym Dworze”
  „Piknik OSP w Nowym Dworze”
 • „Piknik OSP w Nowym Dworze”
  „Piknik OSP w Nowym Dworze”
 • „Piknik OSP w Nowym Dworze”
  „Piknik OSP w Nowym Dworze”
 • „Piknik OSP w Nowym Dworze”
  „Piknik OSP w Nowym Dworze”
 • „Piknik OSP w Nowym Dworze”
  „Piknik OSP w Nowym Dworze”
 • „Piknik OSP w Nowym Dworze”
  „Piknik OSP w Nowym Dworze”
 • „Piknik OSP w Nowym Dworze”
  „Piknik OSP w Nowym Dworze”
 • „Piknik OSP w Nowym Dworze”
  „Piknik OSP w Nowym Dworze”
 • „Piknik OSP w Nowym Dworze”
  „Piknik OSP w Nowym Dworze”
 • „Z tradycją w nowoczesność” – Piknik w Mońkach
  „Z tradycją w nowoczesność” – Piknik w Mońkach
 • „Z tradycją w nowoczesność” – Piknik w Mońkach
  „Z tradycją w nowoczesność” – Piknik w Mońkach
 • Biesiada Miodowa w Kurowie
  Biesiada Miodowa w Kurowie
 • Biesiada Miodowa w Kurowie
  Biesiada Miodowa w Kurowie
 • Biesiada Miodowa w Kurowie
  Biesiada Miodowa w Kurowie
 • Gra edukacyjna „Bagna – Klimat, Woda, Życie”
  Gra edukacyjna „Bagna – Klimat, Woda, Życie”
 • Biesiada Miodowa w Kurowie
  Biesiada Miodowa w Kurowie
 • Piknik edukacyjny przy Szkole Podstawowej w Rutkach Kossakach
  Piknik edukacyjny przy Szkole Podstawowej w Rutkach Kossakach
 • Piknik edukacyjny przy Szkole Podstawowej w Rutkach Kossakach
  Piknik edukacyjny przy Szkole Podstawowej w Rutkach Kossakach
 • Nagrody rzeczowe dla uczestników Konkursu
  Nagrody rzeczowe dla uczestników Konkursu
 • -

Zapraszamy do udziału w Konkursie

Biebrzański Park Narodowy  zaprasza do udziału w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym pn. „Woda, Klimat, Życie”, realizowanym w ramach Zadania pn. „Popularyzacja działań edukacyjnych Biebrzańskiego Parku Narodowego, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku”.

Rok 2021 r. w Biebrzańskim Parku Narododwym został ogłoszony Rokiem Intrgracji Środwiskowej. Z tej okazji, jedym z elementów edukacji ekologicznej realizowanej przez Park jest Wojewódzki Konkurs Ekologiczny pn. „Woda, Klimat, Życie”. Konkurs będzie realizowany podczas pikników zorganziowanych na obszarze doliny Biebrzy i jej bliskim sąsiedztwie, w okresie  do 30 października 2021 r. Podczas Pikniku edukatorzy Parku poruszą tematy dotyczące edukacji ekologicznej jak m.in. ochrona wód, ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, recikling, segregacja śmieci, zastępowanie opakowań plastikowych na rzecz opakowań wielokrotnego użytku,  oraz o sposobach działania w codziennym życiu człowieka na rzec łagodzenia skutków zmian klimatu. Do realizacji tych działań posłużą pomoce dydaktyczn, gry, zabawy, qizy przygotowane przez edukatorów Parku i prezentowane uczestnikom pikników. Podsumowaniem udziału w pikniku i jednoczesnie podsuowaniem zdobytej wiedzy podczas zabaw, gier i qizów będzie udział w Konkursie pn. „Woda, Klimat, Życie”. Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie wziąć udział w teście składjacym się z 15 pytań, dostowanym do odpowiedniej grupy wiekowej (dzieci tj. uczniowie klas IV-VI, młodzież, dorośli). Czas udzielenia odpowiedzi na pytania to 20 minut. Uczestnikami Konkursu będą mieszkańcy doliny Biebrzy, a także mieszkańcy województwa podlaskiego oraz turyści odwiedzających Park  –  dzieci, młodzież i dorośli.

Na uczestników Konkursu czekają nagrody rzeczowe takie jak: 1000 szt. ekologicznych notatników w zestawie z ekologicznym długopisem, 500 szt. ekologicznych toreb bawełnianych, 50 szt. bawełnianych koszulek.

Biebrzański Park Narodowy przeprowadzi Konkurs podczas poniższych Pikników:
– 08.08.2021 r. – „Piknik OSP w Nowym Dworze”;
– 15.08.2021 r. – „Dożynki Gminne w Suchowoli”;
– 29.08.2021 r. – „Z tradycją w nowoczesność” – Piknik w Mońkach;
– 29.08.2021 r. – „Biesiada Miodowa w Kurowie”;
– 12.09.2021 r. – „Dożynki Wojewódzkie w Dąbrowie Białostockiej”;
– 30.09.2021 r. – „ Piknik edukacyjny przy Szkole Podstawowej w  Rutkach Kossakach”;
– 02.10.2021 r. – „Rodzinny Piknik Edukacyjny „Jesień nad Kanałem Augustowskim”, nad Śluzą w Paniewie.

 • data: 2021-07-26
 • Na uczestników Konkursu czekają nagrody rzeczowe takie jak: 1000 szt. ekologicznych notatników w zestawie z ekologicznym...
  Nagrody rzeczowe dla uczestników Konkursu: 1000 szt. ekologicznych notatników w zestawie z ekologicznym długopisem, 500 szt. ekologicznych toreb bawełnianych, 50 szt. bawełnianych koszulek.
 • Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
  Zadanie pn. Popularyzacja działań edukacyjnych Biebrzańskiego Parku Narodowego, w ramach Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego pn. „Woda, Klimat, Życie” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Aktualności:

Ekscentrycy polscy

Ekscentrycy polscy
2023.05.22  - 

Fundacja Terra Desolata zaprasza uczniów kl. III-VI SP na konkurs o nieszablonowych Polakach zapomnianych przez czas.

Życzenia Świąteczne

Relacja z akcji sprzątania Carskiej Drogi

Zobacz także:

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Ustawienia zgód, Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.