Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Change language

Banery z lewej strony

 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Nawigacja:

Treść

KOMUNIKAT ZBIORCZY - POŻAR 2020

Ortofotomapa obszaru Basenu Środkowego doliny Biebrzy po pożarze

Firma MGGP Aero udostępnia nowy serwis internetowy poświęcony klęskom żywiołowym - www.kleskizywiolowe.pl. Powstał on w oparciu o technologię OBLIVIEW.com, która umożliwia szybki, łatwy i intuicyjny dostęp do unikalnych danych przestrzennych w środowisku web GIS. Intencją serwisu jest wsparcie zarządzania kryzysowego oraz zdobycie wiedzy o stanie środowiska przyrodniczego na obszarach objętych klęskami żywiołowymi. Aplikacja udostępnia użytkownikom obszerny zasób, zarówno aktualnych, jak i archiwalnych danych lotniczych, umożliwia wgranie własnych warstw wektorowych oraz wykonanie prostych pomiarów przestrzennych, takich jak powierzchnia czy odległość. Aplikacja może okazać się pomocna dla wszystkich prowadzących prace badawcze na terenie objętym katastrofą przyrodniczą, pozwoli określić rozmiar strefy zniszczeń, a dzięki wysokiej rozdzielczości udostępnianych danych, pomoże szczegółowo przeanalizować miejsce katastrofy.

Aplikacja jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej: www.kleskizywiolowe.pl

Jako pierwsze w serwisie dostępne są dane prezentujące skutki tegorocznego pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym (19-25.04.2020), który objął swym zasięgiem obszar ponad 5 500 ha. Dostępne są wysokorozdzielcze zdjęcia lotnicze w barwach naturalnych pozyskane tuż po pożarze (02.05.2020), a także zdjęcia oraz Numeryczny Model Pokrycia Terenu pozyskane rok wcześniej (09.06.2019).

 • autor: J. Zawadzka, data: 2020-06-08
 • www.kleskizywiolowe.pl
 • www.kleskizywiolowe.pl
 • www.kleskizywiolowe.pl
 • www.kleskizywiolowe.pl
 • www.kleskizywiolowe.pl

Grzędy - po pożarze cz. 2

Mija miesiąc od pożaru w Parku. Jak obecnie wyglądają pożarzyska? Zapraszamy na fotoreportaż z Grzęd.

https://www.biebrza.org.pl/275,news-pt?tresc=8247

 • autor: P. Tałałaj, data: 2020-05-25

Grzędy - po pożarze

Dwa tygodnie po pożarze w dolinie Biebrzy widać już odradzającą się z popiołów przyrodę. Tempo wiosennego wzrostu roślin nie jest jednak zbyt duże z powodu trwającej suszy. Fotoreportaż z wizyty na Grzędach porównujący te same miejsca w dniu pożaru i obecnie. 

Fotoreportaż: https://www.biebrza.org.pl/275,news-pt?tresc=8219

 • autor: P. Tałałaj, data: 2020-05-11
 • Grzędy dwa tygodnie po pożarze 2020

Informacja o stanie po pożarze w Biebrzańskim Parku Narodowym

Informacja  z dnia 28 kwietnia 2020 r.

 • Obszar objęty pożarem to 5.526 ha w tym 4.580 w granicach BbPN i 946 ha otuliny (enklawa Lasu Wroceńskiego). W tej powierzchni było 3.305 ha gruntów Skarbu Państwa i 2.221 ha gruntów prywatnych
 • Roślinność objęta pożarem
 • Straty w awifaunie
 • Straty w pozostałych grupach zwierząt
 • Uruchomiony zostanie kompleksowy monitoring pożarzyska pod katem wpływu pożaru na przyrodę biebrzańską
 • mapy zmian zasięgi pożaru

Pełna informacja o stanie po pożarze: https://www.biebrza.org.pl/1151,informacja-o-stanie-po-pozarze-w-bbpn

 • data: 2020-04-28
 • -
 • -
 • -

Wsparcie finansowe w walce z pożarem

Informacja o zbiórce środków finansowych "darowizna pożar 2020" na rachunek bankowy Biebrzańskiego Parku Narodowego na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych .

Zakończenie zbiórki: 5 maja 2020 roku o godz. 24.00.

WYŚWIETL SZCZEGÓŁY

 • Podsumowanie zbiórki "Darowizna Pożar 2020"

Informacja PSP o akcji gaszenia pożaru

Informacja  Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku  z 27 kwietnia 2020 roku

Po godzinie 15.00, w niedzielę 26 kwietnia 2020 roku po tygodniu zostały zakończone działania gaśnicze na  terenie Biebrzańskiego Parku Narodowym. Około godziny 17.00 teren działania został przekazany Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu, z zaleceniem monitorowania pogorzeliska. Poszczególne siły ratownicze rozpoczęły powrót do swoich baz. Służby Biebrzańskiego Parku Narodowego  będą patrolowały i dozorowały pogorzelisko przez kolejne dni. 

Najdłużej strażacy dogaszali i patrolowali obszar Lasku Wroceńskiego lecz w godzinach popołudniowych również tam wszelkie działania gaśnicze zostały zakończone. Trwa zwijanie sprzętu i ponad 4 tysięcy metrów głównych magistrali gaśniczych węży 110.

W dniu 26.04 w działaniach zaangażowane były zarówno siły ratownicze z województwa podlaskiego jak również odwody operacyjne w postaci kompanii ze szkoły aspirantów w Poznaniu i Krakowie oraz kompani gaśniczych z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W sumie w rejonie działań pracowało 27 zastępów gaśniczych, 160 strażaków i 50 żołnierzy WOT. Jednakże każdego dnia w działaniach gaśniczych brało udział ok. 350 strażaków PSP i OSP oraz ponad 50 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Biorąc pod uwagę fakt rotacji ratowników – w działaniach gaśniczych od początku, tj. 19.04 zaangażowanych było ok. 1500 strażaków. Dodatkowo przy gaszeniu Biebrzańskiego Parku Narodowego udział brali lub pośrednio zaangażowani byli przedstawiciele: Lasów Państwowych, BPN, Policji, Straży Granicznej, Wojsk Inżynieryjnych, Marszałek i jednostki samorządowe, Wojewoda, mieszkańcy okolicznych miejscowości, harcerze i wolontariusze oraz wiele innych instytucji i stowarzyszeń  – co daje liczbę osób liczoną w tysiącach.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom akcji zarówno z jednostek PSP, Ochotniczych Straży Pożarnej, Wojsk Obrony Terytorialnej, Biebrzańskiego Parku Narodowego, samorządów terytorialnych, ze szczególnym uwzględnieniem Burmistrza Goniądza, , Lasów Państwowych, Wojska Polskiego, a także lokalnym mieszkańcom, którzy przez cały czas wspierali strażaków w walce z żywiołem. Szczególne podziękowania kierujemy także do wszystkich osób dobrej woli, którzy swoją pracą, zaangażowaniem ułatwiali tą skomplikowana akcję gaśniczą. Dziękujemy także wszystkim podmiotom i osobom, którzy nieodpłatnie przekazywali pomoc rzeczową przyczyniając się tym samym do końcowego sukcesu.

DZIĘKUJEMY!!!

 • Akcję gaszenia pożaru prowadziła Państwowa Straż Pożarna
 • Informacje bieżące zamieszcza KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁYMSTOKU na swojej stronie http://straz.bialystok.pl
 • fotorelacja z Grzęd z 23.04.2020 r. tutaj
 • data: 2020-04-27
 • -

Pomagamy zwierzętom

Dostajemy z całej Polski bardzo dużo ofert pomocy dla zwierząt które ucierpiały w pożarze. Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Grzędach i działający przy nim gabinet weterynaryjny „Leczniczówka" jest przygotowany do przyjmowania nagłych przypadków i niesienia profesjonalnej pomocy. NA MIEJSCU CZUWA LEKARZ WETERYNARII. Więcej informacji

Aktualności:

Ekscentrycy polscy

Ekscentrycy polscy
2023.05.22  - 

Fundacja Terra Desolata zaprasza uczniów kl. III-VI SP na konkurs o nieszablonowych Polakach zapomnianych przez czas.

Życzenia Świąteczne

Relacja z akcji sprzątania Carskiej Drogi

Zobacz także:

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Ustawienia zgód, Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.