Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Change language

Banery z lewej strony

 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Nawigacja:

Treść

Otwarty nabór na stanowisko specjalisty ds. inwestycji i remontów

Biebrzański Park Narodowy poszukuje kandydata na samodzielne stanowisko: specjalisty  ds. inwestycji i remontów.

 1. Jednostka zatrudniająca: Biebrzański Park Narodowy z siedzibą w Osowcu-Twierdzy, 19-110 Goniądz.
 2. Wymiar zatrudnienia: pełny etat; umowa na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, godziny pracy od 7.30 do 15.30, w dniach od poniedziałku do piątku.
 3. Termin rozpoczęcia stosunku pracy: marzec 2022
 4. Miejsce wykonywania pracy: Centrum Edukacji i Zarządzania Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu–Twierdzy (CEiZ).
 5. Ogólny zakres obowiązków:
  1. Sporządzania w zakresie rzeczowym i finansowym rocznych planów kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych i instalacji, przeglądów gwarancyjnych i innych, wynikających z potrzeb Parku, obowiązujących przepisów prawa oraz zawartych umów inwestycyjnych.
  2. Sporządzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych potrzeb dotyczących remontów i inwestycji.
  3. Kontrola dokumentacji technicznej, finansowej i prawnej dotyczącej procesu inwestycyjnego lub remontowego.
  4. Organizacja i uczestnictwo w okresowych kontrolach stanu technicznego obiektów budowlanych i instalacji z częstotliwością i zakresie wynikającymi zprzepisów prawa,
  5. Organizacja i uczestnictwo w odbiorach technicznych, przekazywaniu nieruchomości, rozliczenie przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych.
  6. Kompletowanie dokumentacji technicznej obiektów, inwestycji, robót, usług dozoru technicznego oraz dokonywanych kontroli obiektów i instalacji budowlanych.
  7. Udział w przygotowaniu dokumentacji na potrzeby zamówień usług, dostaw, robót budowlanych w zakresie spraw wynikających z pełnionej roli w Parku.
 6. Przełożony: Zastępca Dyrektora.
 7. Poziom wynagrodzenia: Wynagrodzenie zasadnicze: od 3800 zł do 4600 zł brutto miesięcznie (wzależności od doświadczenia zawodowego kandydata do pracy), dodatek stażowy, premia uznaniowa (miesięczna), dodatkowe wynagrodzenie roczne.
 8. Wymagania dotyczące kandydata:

Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie wyższe na kierunkach: budownictwo, ochrona środowiska,
 • podstawowaznajomość wymagań i przepisów obowiązujących w działalności budowlanej, zamówień publicznych,
 • umiejętność obsługi komputera oraz programów: MS Word, Excel, Internet,
 • umiejętność pracy koncepcyjnej,
 • prawo jazdy kategorii B.

Mile widziane:

 • doświadczenie zawodowe kierunkowe ze wskazaniem na powyższe wymagania,
 1. Wymagania dotyczące zgłoszeń:

Każde zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię, nazwisko, dane kontaktowe, w tym adres mailowy oraz numer telefonu;
 • CV osoby składającej zgłoszenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów poświadczające doświadczenie zawodowe oraz staż pracy;
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, które mogą być przydatne wpracy w Biebrzańskim Parku Narodowym;
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Procedura rekrutacyjna:

Zgłoszenia należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz lub e-mailem na adres: sekretariat@biebrza.org.pl , w terminie do 18 lutego 2022 r. do godz. 15.00, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. inwestycji i remontów”.

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

 1. Dodatkowe informacje:
 • po weryfikacji zgłoszeń wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną;
 • kandydaci, którzy zakwalifikowali się do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni bezpośrednio,
 • szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem tel.: 85 738 30 20, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone w terminie 7 dni po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.

z up. Dyrektora: Mariusz Siłakowski, Z-ca Dyrektora

 

 • data: 2022-02-09

Aktualności:

Ekscentrycy polscy

Ekscentrycy polscy
2023.05.22  - 

Fundacja Terra Desolata zaprasza uczniów kl. III-VI SP na konkurs o nieszablonowych Polakach zapomnianych przez czas.

Życzenia Świąteczne

Relacja z akcji sprzątania Carskiej Drogi

Zobacz także:

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Ustawienia zgód, Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.