Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Change language

Banery z lewej strony

  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  • NATURA 2000
  • RAMSAR

Treść

Zakończono realizację projektu 353/2009/Wn10/OP-wk/D

Jesienią br. zakończyliśmy realizację działań prowadzonych w ramach projektu „Kontynuacja zabiegów ochrony czynnej polegających na usuwaniu gatunków inwazyjnych obcego pochodzenia w granicach Biebrzańskiego Parku Narodowego”.
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: http://www.nfosigw.gov.pl/ .
Działania projektu skoncentrowano na ograniczeniu występowania następujących gatunków roślin inwazyjnych: czeremchy amerykańskiej, klonu jesionolistnego, śnieguliczki białej, karagany syberyjskej, robinii pseudoakacji, derenia rozłogowego, łubinu trwałego, słonecznika bulwiastego. 
Sprawozdanie z realizacji działania dostępne jest poniżej (pdf).

Kontynuacja zabiegów ochrony czynnej polegających na usuwaniu gatunków inwazyjnych obcego pochodzenia w granicach BbPN (2009-2011)

 Projekt zakłada ograniczenie oraz eliminację gatunków obcych rodzimej florze wykazujących silne cechy inwazyjności, zarówno gatunków drzewiastych jak i bylin. Gatunkami tymi są: czeremcha amerykańska, dereń rozłogowy, klon jesionolistny, robinia akacjowa, śnieguliczka biała, karagana syberyjska, słonecznik bulwiasty i łubin trwały. Wszystkie wymienione tu gatunki roślin zostały uznane za gatunki inwazyjne mające istotny negatywny wpływ na ekosystemy naturalne i stanowiące zagrożenie (Solarz W., Instytut Ochrony Przyrody, Kraków). Całkowita powierzchnia przeznaczona do objęcia działaniami projektu to ponad 180 ha.
Działania usuwania roślin inwazyjnych park prowadzi już od 2004 roku jako jedno z istotnych zadań ochronnych biebrzańskiej flory. Proponowany projekt jest kontynuacją podjętych wcześniej zabiegów z zastosowaniem dotychczasowych doświadczeń w efektywnym usuwaniu niepożądanych elementów flory.

W ramach aktywnej ochrony przewiduje się trwałe niszczenie stanowisk roślin inwazyjnych poprzez mechaniczne, ręczne usuwanie całych roślin (wycinka, wyrywanie) lub korzeni (wykopywanie).

Przyczyną podjęcia i kontynuacji prac jest znaczny udział gatunków roślin inwazyjnych we florze parku co stanowi duże zagrożenie dla zasobów różnorodności biologicznej tego obszaru. Corocznie obserwuje się, iż zasięg gatunków obcych w parku, w miejscach gdzie nie prowadzono zabiegów, systematycznie zwiększa się i w wielu przypadkach ma charakter inwazyjny.

Aktualności:

Ekscentrycy polscy

Ekscentrycy polscy
2023.05.22  - 

Fundacja Terra Desolata zaprasza uczniów kl. III-VI SP na konkurs o nieszablonowych Polakach zapomnianych przez czas.

Życzenia Świąteczne

Relacja z akcji sprzątania Carskiej Drogi

Zobacz także:

Banery z prawej strony

  • Europarc
  • Biebrzańskie Wieści
  • Nasza Biebrza
  • Darowizny
  • Miejsce Przyjazne Rowerzystom

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Ustawienia zgód, Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.