Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Change language

Banery z lewej strony

  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  • NATURA 2000
  • RAMSAR

Treść

Przywrócenie i zachowanie łąk mechowiskowych w basenie górnym BbPN w rejonie wsi Szuszalewo 2009-2010

O projekcie

Zanik tradycyjnego użytkowania bagiennych łąk sprawia, że na otwartej przestrzeni torfowisk, w wyniku sukcesji wtórnej pojawiają się zarośla brzóz, wierzb zmieniające charakter bagiennego krajobrazu i siedlisk. Stanowi to duże zagrożenie dla występowania najcenniejszych siedlisk oraz gatunków flory i fauny ekosystemów nieleśnych. Taki los podzieliły też bagienne łąki wokół Szuszalewa. Mając na uwadze ich wyjątkowy charakter i znaczenie podjęliśmy się realizacji projektu pt. „Przywrócenie i zachowanie łąk mechowiskowych w Basenie Górnym Biebrzańskiego PN w rejonie wsi Szuszalewo”.

Główne celem projektu:

- ochrona i zachowanie najcenniejszych nieleśnych siedlisk w Biebrzańskim Parku Narodowym tj. zasadowych torfowisk przepływowych o charakterze mechowisk i młak, wymienionych w zał. 1 Dyrektywy Siedliskowej UE (kod 7230), mozaiki torfowisk przejściowych z zaroślami brzozy niskiej Betulo-Salicetum repentis i mszaru Sphagnetalia magellanici (kod 7110) oraz związanych z nimi cennych, zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i ptaków;

- zwiększenie dostępności światła dla słabszych konkurencyjnie gatunków roślin w tym: lipiennika Loesela, skalnicy torfowiskowej i wełnianki delikatnej, zanikających storczyków i utrzymanie cennych mechowisk w rejonie wsi Szuszalewo;

- zwiększenie liczebności populacji ptaków preferujących otwarte obszary łąk mechowiskowych.

Ze względu na fakt, że zdecydowana większość torfowisk wokół Szuszalewa stanowi własność prywatną konieczna była zgoda i włączenie w realizację projektu przede wszystkim społeczności wsi Szuszalewo.

Dzięki owocnej współpracy z mieszkańcami Szuszalewa i Gminą Dąbrowa Białostocka w ramach projektu uzyskano następujące efekty:

- odkrzaczono i zgłoszono do programów rolnośrodowiskowych (pakiet: mechowiska)  103 ha najcenniejszych fragmentów mechowisk oraz torfowisk przejściowych;

- wyremontowano 1,5 km drogi dojazdowej do obsługi projektu;

- zakupiono dwie specjalistyczne kosiarki jednoosiowe do wykaszania mechowisk, które oddano w użyczenie lokalnym rolnikom;

- przygotowano dokumentację przyrodniczą obszaru.

Projekt był zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu NFOŚiGW w kwocie 273 200zł. Projekt trwał od  01.08.2009 – 31.12.2010. Całkowity koszt projektu: 459 087 zł

Partnerzy projektu:

Biebrzański Park Narodowy, mieszkańcy wsi Szuszalewo, Gmina Dąbrowa Białostocka

  • -
  • -

Aktualności:

Ekscentrycy polscy

Ekscentrycy polscy
2023.05.22  - 

Fundacja Terra Desolata zaprasza uczniów kl. III-VI SP na konkurs o nieszablonowych Polakach zapomnianych przez czas.

Życzenia Świąteczne

Relacja z akcji sprzątania Carskiej Drogi

Zobacz także:

Banery z prawej strony

  • Europarc
  • Biebrzańskie Wieści
  • Nasza Biebrza
  • Darowizny
  • Miejsce Przyjazne Rowerzystom

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Ustawienia zgód, Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.