Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Change language

Banery z lewej strony

 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Treść

Przegąd hodowlany konika polskiego

30 października w Ośrodku Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego i Rehabilitacji Zwierząt w Grzędach odbył się przegląd hodowlany naszego stada. W tym roku doczekaliśmy się 9 źrebiąt: 3 klaczek (Tajga, Mantara,  Nimfia) oraz 6 ogierków ( Narciss, Nekturn, Tars, Nestrzyk, Mesala, Totems). Wszystkie źrebięta są zdrowe i coraz odważniejsze w stosunku do ludzi. W niedalekiej przyszłości zostaną wystawione w przetargu i trafią do nowych właścicieli.

drukuj (Przegąd hodowlany konika polskiego)

 • autor: Dominika Wójcik
 • Ogier- Hrud
 • Wczesny poranek
 • Tegoroczny przychówek
 • Koniki polskie na Grzędach
 • Klacz konika polskiego
 • autor: fot. Dominika Wójcik

Urodziny koników polskich w OHZKPiRZ

Pod koniec marca 2016 r. w Ośrodku Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego przyszedł na świat pierwszy w tym roku źrebak. Szczęśliwą mamą została klacz Neta, która debiutuje w tej roli. Widzimy, że jest bardzo przejęta nową sytuacją, mimo tego czule i troskliwie opiekuje się swoim maluszkiem.

W ciągu następnych kilku dni kolejne klacze witały na świecie swoje maleństwa. W tym roku w Ośrodku urodziło się już 8 źrebiąt. Niecierpliwie czekamy na pomyślne rozwiązanie u pozostałych klaczy. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że wszystkie urodzone źrebięta doskonale się rozwijają i z ogromną ciekawością poznają świat pod czułą opieką matek i dumnego ojca, Hruda.

 • autor: Agnieszka Tylkowska, zamieściła: B.S., data: 2016-04-26
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Fot. Agnieszka Tylkowska, zamieściła: B.S.

Wiosna w OHZ Konika Polskiego

Do Ośrodka Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego nareszcie zawitała wiosna! Zima w tym roku nie dała się konikom mocno we znaki, była krótka i łagodna. Jednak koniki, tak jak my wszyscy, z niecierpliwością czekały na pierwsze promienie wiosennego słońca.   Wraz z wiosną w rezerwacie zaczyna pojawiać się świeża roślinność, szczególnie trawa, którą koniki uwielbiają. W hodowli rezerwatowej koniki spędzają aż 16 godzin na dobę poszukując i spożywając pokarm. Nieograniczony dostęp do świeżej trawy znacznie ułatwia im to zadanie. 

Wiosną przychodzi również czas na zmianę okrywy włosowej z długiej i gęstej zimowej na krótką letnią. Koniki z ogromnym zapałem pozbywają się starej sierści. Wycierają się i drapią o każde dostępne drzewo… i inne koniki. Podskubując się nawzajem nie tylko pomagają sobie w usuwaniu sierści. Wzmacniają też więzi emocjonalne z innymi konikami w stadzie i okazują sobie wzajemnie sympatię.

Koniki w zagrodach chętnie korzystają z pomocy człowieka zaopatrzonego w zgrzebło… przyjemnie drapie i masuje skórę usuwając jednocześnie niepotrzebną już zimową sierść.

Ośrodek Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego  

 • autor: A. Tylkowska
 • fot. M. Zyśko
  fot. M. Zyśko
 • fot. M. Zyśko
  fot. M. Zyśko
 • fot. A.Tylkowska
  fot. A.Tylkowska
 • fot. A.Tylkowska
  fot. A.Tylkowska
 • fot. M. Zyśko
  fot. M. Zyśko
 • fot. A.Tylkowska
  fot. A.Tylkowska

Dołączenie ogiera do tabunu koników polskich w OHZKPiRZ

Wiosną bieżącego roku do tabunu koników polskich w Ośrodku Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego dołączył ogier Hrud P. Ogier pochodzi z hodowli rezerwatowej Stacji Badawczej Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Popielnie.

Przed połączeniem z tabunem ogier kilka tygodni przebywał w stajni Ośrodka pod opieką pracowników. Kiedy pojawiły się sprzyjające okoliczności przyrody rozpoczęto przygotowania do połączenia koni. Hrud opuścił stajnię bladym świtem około godziny 3.00. Chłód poranka skutecznie uchronił ogiera przed atakami owadów i swobodnie dotarł do klaczy podprowadzony przez pracowników Ośrodka. Kiedy konie się zobaczyły, okazało się, że niestety klacze nie podzielały entuzjazmu Hruda, nie ucieszyły się na jego widok, mało tego po prostu… uciekły! Rozentuzjazmowany Hrud niewiele myśląc ruszył w pościg. Zabawa w ganianego trwała ładnych kilka godzin. Dopiero późnym popołudniem klacze pozwoliły mu do siebie podejść. Następnego dnia całe stado było w komplecie z zadowolonym Hrudem w centrum uwagi. Biedak przez kilka dni praktycznie nic nie jadł, tak był zaaferowany towarzystwem. Obecnie koniki tworzą zgrany zespół i razem przemierzają swoje ścieżki. A my liczymy na liczne potomstwo wiosną przyszłego roku. Trzymajcie kciuki!

Rola ogiera w stadzie

Rolą ogiera w stadzie w hodowli rezerwatowej jest przede wszystkim reprodukcja. Jako najsilniejszy osobnik w stadzie broni też stado przed niebezpieczeństwem, czyli przed innymi ogierami i dzikimi zwierzętami. Ponieważ niebezpieczeństwo może czyhać z każdej strony, ogier zachowuje czujność przez cały czas. Każdy tabun ma swoje terytorium, ogier znaczy jego granice kałem i moczem. Pozostawia w ten sposób wiadomość dla innych ogierów: „tutaj już zajęte”. Nieproszonymi gośćmi są również zbłąkani turyści wchodzący na jego terytorium, jeżeli ogier poczuje się zagrożony nie zawaha się przed atakiem. Ogier poza reprodukcją i obroną stada decyduje również o składzie swojego tabunu. Pomiędzy tabunami bardzo często dochodzi do porwań, wypędzeń i swobodnych migracji klaczy. Ogier dba również o porządek wewnątrz stada popędzając powolne klacze i strofując niesforną młodzież.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Tylkowska

 • Hrud podprowadzany do klaczy (Kłycek)
  Hrud podprowadzany do klaczy (Kłycek)
 • Hrud po wypuszczeniu rozgląda się nieśmiało (Duża Łąka)
  Hrud po wypuszczeniu rozgląda się nieśmiało (Duża Łąka)
 • Namierzył stado...
  Namierzył stado...
 • Hrud w otoczeniu klaczy (wydma na Łągwi)
  Hrud w otoczeniu klaczy (wydma na Łągwi)
 • Ogier zachowuje czujność w każdej sytuacji
  Ogier zachowuje czujność w każdej sytuacji

Przegląd hodowlany stada koników polskich w OHZKPiRZ

Złota polska jesień przywitała uczestników przeglądu hodowlanego biebrzańskiego stada koników polskich w Ośrodku Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego. Ta niezwykła, ciepła aura wpłynęła pozytywnie zarówno na ludzi, jak i konie.

Przegląd stada przeprowadził lekarz weterynarii Przemysław Bartoszek. Koniki zostały poddane badaniu weterynaryjnemu w celu oceny ich kondycji i stanu zdrowia. Zostały również poddane niezbędnym zabiegom profilaktycznym.

Klacze zaprezentowały się w doskonałej kondycji. Badanie weterynaryjne wykazało ponadto, że wszystkie dorosłe klacze są źrebne. Patrząc na nie miało się wrażenie, że wiodą w Ośrodku dobre, szczęśliwe i spokojne życie. Świetne wrażenie zrobił również ogier Hrud P. Został pozytywnie oceniony przez przedstawiciela Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Białymstoku. Dzięki temu jego potomstwo będzie mogło zostać uznane i wpisane do Księgi Stadnej Koników Polskich, zwiększając tym samym populację tej rasy. Teraz pozostaje nam czekanie do wiosny, kiedy to powinni pojawić się na świecie pierwsi potomkowie Hruda P.

 • autor: Agnieszka Tylkowska
 • Koniki witały gospodarzy i zaproszonych gości z uśmiechem
  Koniki witały gospodarzy i zaproszonych gości z uśmiechem
 • Sprawca wielu ciąż na tegorocznym przeglądzie ogier Hrud
  Sprawca wielu ciąż na tegorocznym przeglądzie ogier Hrud
 • Dyrektor BbPN Roman Skąpski dumny z efektów pracy Hruda P
  Dyrektor BbPN Roman Skąpski dumny z efektów pracy Hruda P
 • Pomocy w ocenie koni udzielali również stali rezydenci ORZ
  Pomocy w ocenie koni udzielali również stali rezydenci ORZ
 • Pogoda i humory dopisywały wszystkim uczestnikom
  Pogoda i humory dopisywały wszystkim uczestnikom
 • Po przeglądzie odbyła się krótka wycieczka
  Po przeglądzie odbyła się krótka wycieczka
 • autor: Marlena Boroń

Koniki polskie w Biebrzańskim PN

Chcąc wesprzeć działania związane z ochroną zasobów genetycznych koni rasy konik polski, pod koniec 2004 roku, utworzono w Biebrzańskim Parku Narodowym Ośrodek Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego. Na potrzeby Ośrodka ogrodzono obszar około 200 hektarów rozległych terenów łąk bagiennych i lasów zlokalizowany w Obwodzie Ochronnym Grzędy.

Koniki w BbPN utrzymywane są w systemie hodowli rezerwatowej. Oznacza to, że przez cały rok przebywają na swobodzie, samodzielnie poszukują pokarmu i decydują o miejscu pobytu. Ingerencja człowieka w życie koników w takim systemie utrzymania jest minimalna, ogranicza się jedynie do monitorowania ich kondycji, odławiania młodzieży oraz dokarmiania sianem w okresie zimowym.

Warunki bytowania koników polskich na obszarach bagiennych są bardzo trudne. Zimy najczęściej srogie, lata upalne i przez większą część roku poziom wody utrzymuje się      na wysokim poziomie. Znacznie utrudnia to zwierzętom bytowanie w terenie i żerowanie. Jest to wyraźnie widoczne w przypadku koników sprowadzanych z hodowli rezerwatowych prowadzonych na suchych obszarach leśnych. Koniki te przez dwa do trzech sezonów pozostają w wyraźnie słabszej kondycji niż pozostałe zwierzęta z tabunu. W tak trudnych warunkach doskonale sprawdzają się takie ich cechy jak: wytrzymałość na niesprzyjające warunki środowiska, odporność na choroby, zaradność w wyszukiwaniu pokarmu oraz dobre wykorzystanie paszy.

Koniki polskie przebywające w Biebrzańskim Parku Narodowym pełnią również bardzo ważną funkcję ekologiczną. Wypasanie tych zwierząt na rozległych terenach biebrzańskich łąk zapobiega ich zarastaniu roślinami krzewiastymi i drzewami a tym samym korzystnie wpływa na różnorodność biologiczną tych obszarów. Koniki chętnie zgryzają zielone pędy roślin, obgryzają korę drzew i przyczyniają się tym samym do ograniczenia procesów zarastania bezleśnych torfowisk.

W 2014 roku Ośrodek Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego w Biebrzańskim Parku Narodowym obchodził jubileusz 10-lecia. Na początku 2014 roku zredukowano liczebność stada do 10 klaczy matek, wybierając osobniki najlepiej przystosowane do lokalnych warunków środowiskowych, z których większość urodziła się w BbPN.

Wiosną 2014 roku do tabunu koników polskich dołączył ogier Hrud P po Trzmiel od Hadra. Ogier pochodzi z hodowli rezerwatowej Polskiej Akademii Nauk Stacji Badawczej Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt w Popielnie. Został on sprowadzony z Popielna na początku 2014 roku. Przez kilkanaście tygodni przebywał w zagrodzie adaptacyjnej Ośrodka. W tym czasie miał okazję na przystosowanie się do warunków środowiskowych panujących na terenach biebrzańskich łąk i lasów.

Kiedy wiosną pojawiły się sprzyjające okoliczności przyrody, rozpoczęto przygotowania do połączenia ogiera z tabunem klaczy na terenie zagrody Ośrodka. Niestety dzień wybrany do doprowadzenia ogiera okazał się pierwszym dniem tego roku, kiedy pojawiły się bąki, owady bardzo dokuczliwe dla koni. Hrud nie miał wcześniej kontaktu z tak zawziętymi, biebrzańskimi insektami. Podczas doprowadzania do tabunu zachowywał się bardzo niespokojnie, wchodził w wysokie krzewy i zadrzewienia w celu uniknięcia ataku owadów. Kiedy został wypuszczony w pobliżu tabunu… wrócił do zagrody adaptacyjnej.   Nie ma się co dziwić, w okresie od maja do sierpnia biebrzańskie koniki muszą nieźle się natrudzić aby uchronić się przed dokuczającymi im insektami.

Kolejna próba doprowadzenia ogiera do tabunu rozpoczęła się bladym świtem około godziny 3.00. Chłód poranka skutecznie uchronił Hruda przed atakiem owadów i swobodnie dotarł on w pobliże tabunu. Kiedy Hrud poczuł klacze zaprezentował swoje możliwości wokalne. Niestety okazało się, że klacze nie podzielają jego entuzjazmu, nie ucieszyły się     na jego widok, mało tego po prostu… uciekły! Rozentuzjazmowany Hrud niewiele myśląc ruszył w pościg. Zabawa w ganianego trwała ładnych kilka godzin. Dopiero późnym popołudniem klacze pozwoliły mu do siebie podejść. Oczywiście nie obyło się bez kopaniny  i innych nieprzyjemnych zaczepek ze strony klaczy, które nie były jeszcze gotowe na przyjęcie ogiera.

Następnego dnia Hrud był już w centrum ich zainteresowania. Kilka wysoko postawionych w hierarchii klaczy zawzięcie walczyło o uwagę i zainteresowanie ogiera. Biedak przez kilka dni praktycznie nic nie jadł, tak był zaaferowany towarzystwem. W okresie dwóch miesięcy intensywnego krycia ogier znacznie wychudł. Było to spowodowane dużym wydatkiem energetycznym przy skokach przy jednoczesnym braku zainteresowania pobieraniem paszy. Jednak po kilku tygodniach od ostatniego krycia ogier odzyskał dobrą kondycję.

Po kilku dniach wyraźnie dało się zaobserwować spokój i rozluźnienie wśród klaczy, które w końcu miały do dyspozycji swojego obrońcę i opiekuna. Hrud zmienił również dotychczasową hierarchię panującą w stadzie. Wyraźnie faworyzował swoje ulubienice, które podniosły swoją pozycję w hierarchii.

Jesienią w trakcie przeglądu hodowlanego stada przeprowadzone badania weterynaryjne wykazały, że wszystkie klacze są źrebne. Hrud spisał się znakomicie. Pozostaje nam tylko czekać z niecierpliwością na narodziny pierwszych źrebiąt po Hrudzie…

 • autor: Agnieszka Tylkowska, opublikowała: B.Siłakowska
 • Koniki polskie w BbPN, fot. Marta Celej
  Koniki polskie w BbPN, fot. Marta Celej

Przegląd hodowlany koników polskich w OHZKPiRZ

Jesienią w Ośrodku Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego, jak co roku, odbył się przegląd hodowlany biebrzańskiego stada koników polskich.

Wszystkie koniki zaprezentowały się od najlepszej strony. Klacze okazały się bardzo dobrymi matkami, co było doskonale widoczne w ich kondycji, jak również w kondycji źrebiąt.

Świetne wrażenie zrobił również ogier Hrud P. Okazał się niezawodnym reproduktorem i odważnym opiekunem swojego tabunu. W tym roku Hrud P skończył 5 lat. W związku z tym został poddany weryfikacji oceny bonitacyjnej, która po raz pierwszy została przeprowadzona przy wpisie ogiera do Ksiąg Stadnych Koni Rasy Konik Polski. Weryfikacja została przeprowadzona przez członków Komisji Księgi Stadnej oraz uprawnionego pracownika WZHK w Białymstoku. Hrud P otrzymał 82 punkty bonitacyjne. Jesteśmy z niego bardzo dumni!

Główną atrakcją przeglądu były oczywiście źrebięta, które zrobiły bardzo dobre wrażenie na zaproszonych gościach. Potomstwo Hruda P zostało bardzo dobrze ocenione, co pozwala opiekunom biebrzańskich koników z optymizmem patrzeć w przyszłość hodowli tych wspaniałych zwierząt w Biebrzańskim Parku Narodowym.

 • autor: Agnieszka Tylkowska, zamieściła: B.S., data: 2016-10-04
 • Przed przeglądem wszyscy w pełnej gotowości
  Przed przeglądem wszyscy w pełnej gotowości
 • Koniki w odłowni - można zaczynać
  Koniki w odłowni - można zaczynać
 • Weryfikacja oceny bonitacyjnej ogiera - na zdjęciu członkowie Komisji Księgi Stadnej, Zbigniew Jaworski i Jan Słomiany
  Weryfikacja oceny bonitacyjnej ogiera - na zdjęciu członkowie Komisji Księgi Stadnej, Zbigniew Jaworski i Jan Słomiany
 • Hrud P nie jest zainteresowany wynikami weryfikacji
  Hrud P nie jest zainteresowany wynikami weryfikacji
 • autor: Fot. Patrycja Ślubowska, zamieściła: B.S.

Znaczenie koników polskich w utrzymaniu bioróżnorodności

W grudniu 2017 r. w czasopiśmie "Animal Science Papers and Reports" ukazał się artykuł opisujący znaczenie koników polskich w utrzymaniu bioróżnorodności na terenach porolnych i leśnych. Artykuł powstał na podstawie wieloletnich doświadczeń hodowców z różnych części naszego kraju, między innymi z Ośrodka Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego i Rehabilitacji Zwierząt w Biebrzańskim Parku Narodowym.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

 • autor: Agnieszka Tylkowska, data: 2018-01-24

Aktualności:

Ekscentrycy polscy

Ekscentrycy polscy
2023.05.22  - 

Fundacja Terra Desolata zaprasza uczniów kl. III-VI SP na konkurs o nieszablonowych Polakach zapomnianych przez czas.

Życzenia Świąteczne

Relacja z akcji sprzątania Carskiej Drogi

Zobacz także:

Banery z prawej strony

 • Miejsce Przyjazne Rowerzystom

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Ustawienia zgód, Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.