Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Change language

Banery z lewej strony

  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Treść

Ósme spotkanie z interesariuszami

Serdecznie zapraszamy na ósme spotkanie z interesariuszami planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska. Spotkanie odbędzie się w dniu 3 grudnia 2014 r. w hotelu „Zbyszko” w Goniądzu, ul. Św. Rozalii 13. W trakcie spotkania dyskutowane będą projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Projekty PZO przygotowane przez Wykonawcę – konsorcjum Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska oraz Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Białymstoku zostały zamieszczone na stronie internetowej projektu, pod adresem: http://pzonatura2000.biebrza.org.pl

W związku z tym, że Wykonawca wciąż jeszcze wnosi poprawki do przygotowywanych projektów planów zadań ochronnych, udostępnione dokumenty mogą być uzupełniane o kolejne pliki lub zamieniane na poprawione wersje. Bardzo przepraszamy za tę niedogodność, ale z uwagi na termin zakończenia projektu określony w aneksach umów z CKPŚ i NFOŚiGW finansującymi projekt, ostatnie spotkanie z interesariuszami nie może odbyć się w późniejszym terminie.

Program spotkania zostanie zamieszczony na stronie projektu do dnia 21.11.2014 r. Uprzejmie proszę członków ZLW o potwierdzanie udziału w spotkaniu do dnia 27.11.2014 r. włącznie, pod następującym adresem: Lukasz.Krajewski@biebrza.org.pl lub telefonicznie pod numerem: 85 738 30 12.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na recenzenta części siedliskowej i florystycznej PZO obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy został wybrany Pan dr Dan Wołkowycki.

  • autor: Łukasz Krajewski, data: 2014-09-10

Ogłoszenie o konkursie na recenzenta

Biebrzański Park Narodowy ogłasza konkurs na recenzenta części siedliskowej i florystycznej PZO dla obszaru Natura 2000 PLH200008 Dolina Biebrzy. Szczegóły w poniższym pliku:

  • autor: Ł. Krajewski, data: 2014-09-02

Informacja na temat stanu realizacji projektu

Z powodu opóźnienia Wykonawcy w przekazaniu kompletnej dokumentacji projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Dolina Biebrzy i Ostoja Biebrzańska, Biebrzański Park Nardowowy wystąpił do instytucji finansujących projekt z prośbą o przedłużenie terminu jego realizacji z 31.07.2014 do 31.01.2015 r.

W związku z powyższym ósme, ostatnie, spotkanie z interesariuszami planów zadań ochronnych planujemy zorganizować pod koniec III lub na początku IV kwartału 2014 roku. Informacje o spotkaniu oraz materiały zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu. Ponadto Członkowie Zespołu Lokalnej Współpracy zostaną poinformowani mailowo o szczegółach spotkania.

Siódme spotkanie z interesariuszami - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na siódme spotkanie z interesariuszami, które odbędzie się w dniu 27 marca 2014 roku w Hotelu Zbyszko w Goniądzu. Tematem spotkania będą "Wskazania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Dolina Biebrzy i Ostoja Biebrzańska do dokumentów i zamierzeń planistycznych gmin". Część I spotkania, dla wszystkich  interesariuszy, rozpocznie się o godzinie 10.00, zakończenie planowane jest obiadem dla uczestników o godzinie 14.00. Szczegółowy program poniżej.

Część II spotkania, tylko dla członków Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego, rozpocznie się po obiedzie i będzie kontynuowana w następnym dniu.

Pod adresem: http://www.pzonatura2000.biebrza.org.pl/426,o-projekcie.html zamieszczono projekty dokumentacji planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: PLH200008 Dolina Biebrzy i PLB200006 Ostoja Biebrzańska przekazane przez Wykonawcę projektu.

Inwentaryzacja martwego drewna - wybór najkorzystniejszej oferty

W ramach zapytania ofertowego na wykonanie inwentaryzacji martwego drewna na 13 transektach w Obwodzie Ochronnym Grzędy wybrano najkorzystniejszą ofertę. Szczegóły na stronie BIP Biebrzańskiego Parku Narodowego: http://www.bip.biebrza.org.pl/redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=42#przetargi_zdarzenie_110

Inwentaryzacja martwego drewna - zapytanie ofertowe

Biebrzański Park Narodowy zaprasza do składania ofert na wykonanie inwentaryzacji zasobów martwego drewna na wskazanych transektach w BPN. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w ramach realizacji projektu, inwentaryzacji martwego drewna na 13 transektach w Obwodzie Ochronnym Grzędy. Termin na składanie ofert: 26.11.2013 r., godz. 9.00. Szczegóły zamówienia można znaleźć w zapytaniu ofertowym umieszczonym w BIP Biebrzańskiego Parku Narodowego - http://www.bip.biebrza.org.pl/redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=42

Szóste spotkanie z interesariuszami

W dniu 20 września 2013 r. w hotelu Zbyszko w Goniądzu, ul. św. Rozalii 13, odbędzie się szóste spotkanie z interesariuszami planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska. Temat spotkania: gospodarka wodna w kontekście potrzeb zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000. Serdecznie zapraszamy członków Zespołu Lokalnej Współpracy oraz inne zainteresowane osoby do udziału w warsztatach. Uprzejmie prosimy o potwierdzanie obecności na spotkaniu do dnia 16 września pod adresem mailowym: Lukasz.Krajewski@biebrza.org.pl

Program szóstego spotkania z interesariuszami planów zadań ochronnych

Dane wektorowe

Wykonawcy projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska udostępnili dane wektorowe powstające w ramach realizacji projektu pod adresem:

http://pzobiebrza.buligl.pl/

Dzięki tej przeglądarce można zapoznać się z mapami zawierające informacje o gatunkach i siedliskach przyrodniczych Natura 2000.

Poniżej krótka informację jak korzystać z przeglądarki: menu z lewej strony umożliwia włączanie/wyłączanie podglądu warstw wektorowych zwierających różne informacje. Ponad mapą znajduje się kilka ikonek, które umożliwiają m.in. przesuwanie, zbliżanie/oddalanie mapy, za pomocą ikony "Pobieranie atrybutów obiektu" (niebieskie koło z białą literką 'i') można, klikając na poszczególne obiekty w danej warstwie, odczytać dodatkowe informacje, które będą się wyświetlały po prawej stronie ekranu.

Dane zawarte w przeglądarce będą stopniowo uzupełniane przez Wykonawców wraz z postępem prac nad PZO.

Czwarte spotkanie z interesariuszami

W dniu 19 czerwca 2013 roku w hotelu Zbyszko w Goniądzu, ul. św. Rozalii 13, odbędzie się czwarte spotkanie z interesariuszami projektu "Przygotowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska". Temat spotkania: turystyka, rekreacja i edukacja w kontekście potrzeb zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków. Serdecznie zapraszamy członków Zespołu Lokalnej Współpracy do udziału w warsztatach.

Program czwartego spotkania z interesariuszami, 19 czerwca 2013 r.

Materiały na III spotkanie z interesariuszami

Poniżej zamieszczamy streszczenia wystąpień poszczególnych zespołów, które zostaną zaprezentowane na III spotkaniu z interesariuszami planów zadań ochronnych "Badania naukowe i monitoring przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska", które odbędzie się w dniu 6.06.2013 w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Trzecie spotkanie z interesariuszami

W dniu 6 czerwca 2013 roku w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego, Osowiec-Twierdza 8 (sala nr 3) odbędzie się trzecie spotkanie z interesariuszami projektu "Przygotowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska". Spotkanie będzie poświęcone dyskusji propozycji monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony ww. ostoi, monitoringu skuteczności realizacji działań ochronnych podejmowanych w stosunku do przedmiotów ochrony oraz badań naukowych przygotowanych przez Zespół Wykonawców planów zadań ochronnych. Serdecznie zapraszamy członków Zespołu Lokalnej Współpracy, który powstał na pierwszym spotkaniu z interesariuszami do udziału w warsztatach.

Program trzeciego spotkania z interesariuszami

Drugie spotkanie z interesariuszami

W dniu 19 grudnia 2012 roku w Hotelu Zbyszko w Goniądzu, ul. św. Rozalii 13, odbędzie się drugie spotkanie z interesariuszami projektu "Przygotowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska". W trakcie spotkania wykonawcy projektu przedstawią wyniki inwentaryzacji i wstępne kierunki działań ochronnych. Serdecznie zapraszamy członków Zespołu Lokalnej Współpracy, który powstał na pierwszym spotkaniu z interesariuszami w październiku 2011r. do udziału w warsztatach.

Program drugiego spotkania z interesariuszami

Spotkanie robocze Wykonawców projektu

W dniu 24.02.2012 w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu-Twierdzy odbyły się warsztaty poświęcone metodyce inwentaryzacji przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska. W spotkaniu uczestniczyli Wykonawcy i Koordynatorzy projektów planów zadań ochronnych, Recenzenci, Dyrekcja i pracownicy BPN.

Sprawozdanie z przebiegu spotkania zamieszczamy poniżej.

Wynik przetargu nieograniczonego na przygotowanie dwóch projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowaniu dwóch projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska 
 

Dnia 14 czerwca 2011 r. Biebrzański Park Narodowy zawarł umowę na przygotowanie dwóch projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska z Konsorcjum Wykonawców: Narodową Fundacja Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie i Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, oddział w Białymstoku.

  • -

Aktualności:

Ekscentrycy polscy

Ekscentrycy polscy
2023.05.22  - 

Fundacja Terra Desolata zaprasza uczniów kl. III-VI SP na konkurs o nieszablonowych Polakach zapomnianych przez czas.

Życzenia Świąteczne

Relacja z akcji sprzątania Carskiej Drogi

Zobacz także:

Banery z prawej strony

  • Miejsce Przyjazne Rowerzystom

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Ustawienia zgód, Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.