Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Change language

Banery z lewej strony

 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • RAMSAR
Nawigacja:

Treść

Szlaki piesze w Biebrzańskim PN

Mapa szlaków turystycznych Biebrzańskiego Parku Narodowego

 • Biebrzański Park Narodowy - mapa szlaków
 • -

GUGNY-BARWIK - 9,5 km - szlak okresowo bardzo trudny!!! PL-2549-c
Rozpoczyna się nieopodal wsi Dobarz i prowadzi przy parkingu Barwik do wieży widokowej na "Grądziku Występ", nad rzeką Kosódką. Stąd dalej przez uroczysko Kaliszek prowadzi do wsi Gugny. Trasa kończy się na "Carskiej Drodze" przy przystanku PKS.
Szlak od wieży widokowej "Barwik" do wsi Gugny zalecamy pokonywać pod opieką licencjonowanego przewodnika po BPN. Odcinek ten oznakowany jest na tyczkach, z powodu braku drzew i punktów charakterystycznych, dlatego też nie wszyscy turyści są w stanie odnaleźć w porę znaki szlaku. Bardzo utrudnione jest też odnalezienie tyczek na odcinkach zakrzaczonych i porośniętych trzciną.
Nie polecamy też tego szlaku osobom mającym problemy z orientacją w otwartym terenie.
O akcji odnalezienia zagubionych turystek na szlaku Gugny-Barwik.
Celem ułatwienia przejścia trasy zamieszczamy szczegółową mapę szlaku wraz z numerami tyczek umiejscowionych w terenie. Zalecamy też pobranie współrzędnych trasy szlaku z opisem.

 • Mapa szlaku Barwik - Gugny
  szlak pieszy Barwik - Gugny
 • -

WIZNA - Burzyn - Twierdza Osowiec - GONIĄDZ - 64,3 km - szlak łatwy
PL -2544-y
Dostępny dla turystyki rowerowej. Szlak rozpoczyna się w Wiźnie i przebiega skrajem Wysoczyzny Kolneńskiej. Na 10 km we wsi Burzyn znajduje się miejsce punkt widokowy. W okresie wiosennym w okolicach Brzostowa i Chylin obserwować można niespotykane ilości ptactwa wodno błotnego. Dalej trasa wiedzie przez wsie Łoje-Awissa, Czachy, Okrasin i Mścichy z liczną zabudową drewnianą, mija wieś Klimaszewnica i dochodzi do kompleksu leśnego, przecina drogę i linię kolejową Białystok Ełk, Kanał Rudzki i dochodzi do obiektów Terenowego Ośrodka Edukacyjnego w Osowcu (na miejscu jest pole biwakowe). Dalej trasa przebiega przy Forcie Zarzecznym Twierdzy Osowiec i przez wieś Budne; nieopodal wsi Wólka Piaseczna przecina rzekę Biebrzę i dochodzi do miasteczka Goniądz położonego na lewym wysokim brzegu.

 • -

niebieski
Osowiec Twierdza (Fort II) - Osowiec (stacja PKP) - Goniądz - Dolistowo - Jagłowo - Trzyrzeczki - Jałowo - LIPSK - 85,3 km
- szlak łatwy
Szlak oprócz odcinków Jagłowo - Rutkowszczyzna i Kamienna Stara Szuszalewo nadaje się do turystyki rowerowej. Szlak zaczyna się na parkingu przy Forcie II twierdzy Osowiec, dalej biegnie do siedziby Parku i przy fosie fortu centralnego dochodzi do Carskiej Drogi. Dalej skręca w lewo i biegnie ścieżką rowerową przez Szafranki do Goniądza. Potem biegnie wzdłuż lewego, wysokiego brzegu rzeki Biebrzy; w Dolistowie Starym przechodzi na prawy brzeg rzeki, przecina śluzę Dębowo na Kanale Augustowskim (wybudowaną w latach 1826-27), a w Jagłowie (ciekawa zabudowa architektoniczna) wraca na lewy brzeg Biebrzy. Następnie wiedzie przez wsie Rutkowszczyzna i Trzyrzeczki, przechodzi przez kompleks leśny Trzyrzeczki ze zróżnicowaną roślinnością, przebiega przez wsie i Hamulka oraz Kamienna Stara, i kończy się w Lipsku. 

 • zielony szlak pieszy

szlak zielony

LASKOWIEC – BARWIK – 36 km

Szlak o bardzo wysokich walorach przyrodniczych zaczyna się w Laskowcu, nieopodal granic Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Biegnie w pierwszej części doliną rzeki Narwi do wsi Zajki. Od tej wsi zmienia kierunek na północny i otacza od południa obwód ochronny Brzeziny. Następnie wchodzi w kompleks leśny Nadleśnictwa Knyszyn przy granicy Rezerwatu Przyrody „Szelągówka”, by poprzez wsie Krynica, Szorce i Nową Wieś dotrzeć do gminnej miejscowości Trzcianne. Od Trzciannego poprzez wieś Chojnowo wchodzi w granicę obwodu ochronnego Werykle Biebrzańskiego PN. Kończy się na „Carskiej Drodze” przy szlaku czerwonym.
 

 • data: 2019-02-14
 • -

PL-2545-c czerwony
GONIĄDZ - Wólka Piaseczna - Kapice - rzeka Ełk - RUDA - 29 km - szlak trudny

Rozpoczyna się w Goniądzu, przecina Dolinę Biebrzy, przechodzi przez wieś Wólka Piaseczna, kompleks leśny Brzeziny Kapickie, wieś Kapice i dochodzi do rzeki Ełk. Dalej prowadzi prawym brzegiem zarastającej rzeki. Na trasie wzniesienie mineralne Dębiec z wieżą widokową BbPN, kładkami i platformami widokowymi. Zobaczyć można tam również pozostałości niegdyś zamieszkanej osady Dębiec. Następnie trasa przebiega wzdłuż licznych zarośniętych zakoli martwego koryta rzeki Ełk i dochodzi do Kanału Rudzkiego, przechodzi przez pojedyncze zagrody wsi Modzelówka z licznymi gniazdami bociana białego i kończy się we wsi Ruda.

 • -

Znaki czarne: Sośnia - Marachy, 1,4 km - szlak łatwy

Początek szlaku we wsi Sośnia (połączenie ze szlakiem żółtym). Początkowo prowadzi piaszczystą wydmą, pół kilometra dalej wchodzi w ols. Po kilkuset metrach otwiera się rozległa panorama na rozszerzający się w tym miejscu Basen Dolny Biebrzy. Szlakiem możemy dojść do punktu wysokościowego – triangułu.

 • -

PL-2550-y żółty
TRZCIANNE - Werykle - Chojnowo - Gugny - Stójka - Nowa Wieś - TRZCIANNE - 20,5 km - szlak łatwy
Dostępny dla turystyki rowerowej. Prowadzi przez malownicze krajobrazy pól i kompleksów leśnych. Na trasie ciekawe fragmenty torfowiska wysokiego.

 • zielony szlak pieszy

PL-258-z zielony
AUGUSTÓW - Jastrzębna -LIPSK -78,3 km - szlak łatwy
Dostępny dla turystyki rowerowej, na 46,9 km, od wsi Wrotki przebiega skrajem otuliny BPN, prowadzi przez wieś Jaminy (drewniany kościół z końca XVIII wieku), Czarniewo, Czarny Las, Sztabin, Krasnybór (gotycko-renesansowy kościół z 1591r.) i dochodzi do wsi Jastrzębna. Dalej wiedzie przez Ostrowie Biebrzańskie, Nowy Lipsk i kończy się w Lipsku.

 • -

PL-2541-y żółty
Dostępny dla turystyki rowerowej na odcinku Tama - Woznawieś (skraj wsi) i Orzechówka - węzeł szlaków "TAJENKO"
Szlak rozpoczyna się na przystanku PKS w Tamie i biegnie przez lasy w kierunku wsi Woźnawieś, na 3 km skręca w drogę leśną do wsi Kuligi, mija tę wieś i na 10 km dochodzi do granic BPN, przecina rzekę Jegrznię i dalej drogą leśną dochodzi do grobli łączącej Woźnawieś z budynkiem Terenowego Ośrodka Edukacyjnego Grzędy i szlaku czerwonego Rajgród - Grzędy. Szlak biegnie dalej skrajem "Czerwonego Bagna", przez Orzechówkę i kończy swój bieg na rozjeździe dróg - Węzeł szlaków "Tajenko".

SZLAKI CZERWONEGO BAGNA

SZLAKI CZERWONEGO BAGNA

 • Szlaki Grzęd i Czerwonego Bagna - mapa turystyczna
  Szlaki Grzęd i Czerwonego Bagna - mapa turystyczna
 • -

PL-2540-c czerwony
RAJGRÓD - Okoniówek - Rybczyzna - Woźnawieś - budynek Terenowego Ośrodka Edukacyjnego Grzędy -"Nowy Świat" -"Wilcza Góra" - "Kapli Dołek" -"Dział Kumkowskiego" - węzeł szlaków - 41.6 km - szlak łatwy, okresowo podmokły
Dostępny dla turystyki rowerowej od drogi nr 61 do uroczyska Nowy Świat. Rozpoczyna się w Rajgrodzie u stóp Góry Zamkowej (grodzisko jaćwieskie z XII wieku) i skrajem Jeziora Rajgrodzkiego biegnie do szosy Augustów Grajewo, przecina ją i drogą leśną poprzez lasy dochodzi do wsi Rybczyzna nad Jeziorem Dreństwo. Dalej skrajem tego jeziora szlak dochodzi do wsi Woźnawieś, za nią wchodzi w granicę Biebrzańskiego Parku Narodowego i obszaru ochrony ścisłej: "Czerwone Bagno". Od Leśniczówki Grzędy biegnie drogą leśną do uroczyska Nowy Świat, dalej wiedzie poprzez Wilczą Górę, Tchórze Grzędy (wieża widokowa z widokiem na otwarte turzycowiska), następnie prowadzi poprzez torfowiska na tzw. "Kapli Dołek" (w prawo odchodzi szlak łącznikowy czarny), przebiega na przemian przez wydmy i tereny bagienne: Dział Grabowskiego, Dział Kumkowskiego i na końcu wydmy nieopodal wodopoju, kończy swój bieg przy węźle szlaków (koniec szlaku zielonego).

Szlak na odcinku (ok. 8 km) leśniczówka Grzędy - Nowy Świat udostępniony jest dla pojazdów samochodowych. Wjazd na drogę wewnętrzną BbPN jest możliwy tylko z przewodnikiem. Jednocześnie na tym odcinku może przebywać 5 samochodów osobowych oraz 2 autokary. Rezerwacji można dokonać, kontaktując się z punktami informacji turystycznej BbPN w Osowcu-Twierdzy i Grzędach.

 • -

PL-2541-y żółty
"NOWY ŚWIAT" - Kopytkowo - Jasionowo - Dębowo - POLKOWO - 10,1 km
Szlak okresowo trudny ze względu na wysoki stan wody!
Szlak jest dostępny dla turystyki rowerowej na odcinku Kopytkowo - Polkowo. Szlak bierze swój początek na parkingu, przy uroczysku "Nowy Świat" w Basenie Środkowym Północ (Grzędy). Przez pierwsze 600 m biegnie przez wydmy. Następne 3 km to szlak trudny do przejścia latem, nawet przy niskich stanach wód. W Kopytkowie zaczyna się droga żwirowa, która doprowadzi nas do Jasionowa. Stąd szlak prowadzi już drogą asfaltową do śluzy na kanale Augustowskim w Dębowie. Dalej trasa prowadzi nad malowniczym kanałem, by w Polkowie, na przystanku PKS skończyć swój bieg.

 • zielony szlak pieszy

PL-2543-z zielony
Budynek Terenowego Ośrodka Edukacyjnego Grzędy - "Solistowska Góra" - "Łągiew" - Węzeł szlaków (wodopój w zagrodzie hodowli zachowawczej konika polskiego) - 7 km - szlak łatwy, okresowo podmokły
Rozpoczyna się przy leśniczówce Grzędy, prowadzi groblą w kierunku wschodnim, wśród lasu mieszanego skręca w dróżkę leśną na wydmy, Solistowską Górę (miejsce straceń dawnych mieszkańców wsi Grzędy w 1943 roku), przy zagrodzie konika polskiego wchodzi na tereny bagienne (biegnie wzdłuż ogrodzenia), dochodzi do Działu Kumkowskiego i wydmami prowadzi na Łągiew. Dalszy odcinek prowadzi przy ogrodzeniu hodowli zachowawczej konika polskiego. Po 1 km kończy swój bieg, nieopodal wodopoju, na węźle szlaków (koniec szlaku czerwonego).

 • -

PL-2542-n niebieski
Budynek Terenowego Ośrodka Edukacyjnego Grzędy - "II i III Grzęda" - "KAPLICZKA" - Węzeł szlaków (Góra Perewida) 7,5 km - szlak łatwy
Rozpoczyna się przy leśniczówce Grzędy, prowadzi przez tereny leśne w kierunku wschodnim (poprzez tzw. Drugą i Trzecią Grzędę), dociera do kładki (część ścieżki edukacyjnej "Czerwone Bagno"– znaki czarne), przez bór bagienny na torfowisku wysokim. Przy „Kapliczce” szlak przecina drogę i prowadzi dalej duktem leśnym. Ta część szlaku niebieskiego prowadzi przez stare lasy mieszane. Po ok. 1,5 km docieramy do skrzyżowania dróg leśnych (połączenie szlaku ze szlakiem czarnym nieopodal Góry Partyczyzna ) szlak skręca w lewo i biegnie wspólnie, na odcinku 0,6 km, z czarnym. Przez następne 0,7 km szlak prowadzi ścieżką leśną i dochodzi do szlaku czerwonego, gdzie kończy swój bieg, nieopodal Góry Perewida.

 • -

PL-2544-s czarny
"UROCZYSKO DĘBY"- "Góra Partyczyzna" - "Kapli Dołek" -2,2 km - szlak łatwy
Szlak łącznikowy prowadzący od uroczyska Kapli Dołek (szlak czerwony) do miejsca postojowego przy starych dębach (szlak czerwony).

Aktualności:

Ekscentrycy polscy

Ekscentrycy polscy
2023.05.22  - 

Fundacja Terra Desolata zaprasza uczniów kl. III-VI SP na konkurs o nieszablonowych Polakach zapomnianych przez czas.

Życzenia Świąteczne

Relacja z akcji sprzątania Carskiej Drogi

Zobacz także:

Banery z prawej strony

 • Europarc
 • sprzedaż biletów on-line
 • Biebrzańskie Wieści
 • Nasza Biebrza
 • Darowizny
 • Miejsce Przyjazne Rowerzystom

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Ustawienia zgód, Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.